Cestovné poistenie a poistenie storna zájazdu

Cena zájazdu obvykle nezahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie storna. Cestovné poistenie si môžete zaistiť sami, alebo si u nás priobjednať poistenie Generali za nižšie uvedených podmienok. Poistenie je možné objednať pri prihlásení sa na zájazd (ešte pred zaplatením zálohy), dodatočne už nie.

Rozsah poistného krytia UNIVERSAL UNIVERSAL+Sport
Denné poistné pre osobu vo veku 18-69 rokov 29 Kč (Európa) / 37 Kč (svet) 41 Kč (Európa) / 47 Kč (svet)
Denné poistné pre osobu vo veku 0 až 17 rokov 23 Kč (Európa) / 29 Kč (svet) 31 Kč (Európa) / 37 Kč (svet)
Denné poistné pre osoby staršie ako 70 rokov zvyšuje sa o 200 %, tzn. trojnásobok poistného: 87 Kč (Európa) / 111 Kč (svet) zvyšuje sa o 200 %, tzn. trojnásobok poistného: 123 Kč (Európa) / 141 Kč (svet)
Liečebné výdavky vrátane repatriácie
zubné ošetrenie
3 000 000 Kč
10 000 Kč
3 000 000 Kč
10 000 Kč
Privolanie opatrovníka alebo sociálneho pracovníka či psychológa 50 000 Kč 50 000 Kč
Úrazové poistenie:
trvalé následky úrazu
smrť následkom úrazu
 
500 000 Kč
500 000 Kč
 
500 000 Kč
500 000 Kč
Osobné veci a batožina:
limit na osobné veci a batožinu
poistenie meškania, poškodenia a straty batožiny
50 000 Kč
5 000 Kč
50 000 Kč
5 000 Kč
Zodpovednosť za spôsobenú škodu:
na zdraví inej osoby
na majetku inej osoby
finančná náhrada za ušlý zisk inej osoby
 
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
50 000 Kč
 
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
50 000 Kč
Prenosná elektronika poistená, podľa ZPP CEP PPE, limit 40 000 Kč poistená, podľa ZPP CEP PPE, limit 40 000 Kč
Zrušenie cesty (storno) 80 % skutočných nákladov
max. však 15 000 Kč
80 % skutočných nákladov
max. však 15 000 Kč
Športy (via ferraty, turistika nad 3 000 m n. m.) nepoistené (pripoistenie na konkrétny deň za 20 Kč (Európa) či 35 Kč (svet) poistené
Rizikové športy (rafting, canyoning atď.) nepoistené (pripoistenie na konkrétny deň za 35 Kč (Európa) či 65 Kč (svet) nepoistené (pripoistenie na konkrétny deň za 15 Kč (Európa) či 30 Kč (svet)

Pre prípad zrušenia cesty sa dá dohodnúť fakultatívne pripoistenie Storno s vyšším limitom poistného krytia:


Zájazd v hodnote Jednorazový príplatok Limit poistného krytia
do 40 000 Kč vrátane 450 Kč/osoba/zájazd * 80 % nákladov, max. 40 000 Kč
nad 40 001 Kč vrátane 700 Kč/osoba/zájazd * 80 % nákladov, max. 70 000 Kč

* Jednorazový príplatok za storno zájazdu sa pre osobu vo veku 70 a viac rokov zvyšuje o 200 %.


Do regionálnej zóny "Európa" je okrem európskych krajín zahrnuté aj Arménsko, Gruzínsko a Maroko. Ďalej sem patrí celé územie Tureckaeurópska časť Ruska (po pohorie Ural). Tu si môžete stiahnuť poistné podmienky pre cestovné poistenie.

Poistenie typu Universal sa vzťahuje na zimné a letné rekreačné športy, napr. cyklistiku a turistiku vykonávanú do 3 000 m n. m. Pokiaľ sa zúčastníte zájazdu s vysokohorskou turistikou alebo via ferrata, je nutné uzavrieť poistenie typu Universal+Sport. V prípade, že budete splavovať divokú rieku, absolvovať canyoning, tarzaning a iné rizikové športy, je nutné navyše pripoistenie Rizikové športy, ktoré sa vždy bezpodmienečne viaže na poistenie typu Universal+Sport.